REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA 2023. GODINU

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA 2023. GODINU

Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva Grada Karlovca, Inkasator je…

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Povjerenstvo za poslovne prostore raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnih prostora temeljem članka 7. i 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Glasnik Grada Karlovca br. 10/2019, 07/2022). Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt…

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Povjerenstvo za poslovne prostore raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnih prostora temeljem članka 7. i 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Glasnik Grada Karlovca br. 10/2019, 07/2022). Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt…

Javni Natječaj Za Zakup Poslovnih Prostora

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Povjerenstvo za poslovne prostore raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnih prostora temeljem članka 7. i 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Glasnik Grada Karlovca br. 10/2019, 07/2022). Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt…

NATJEČAJ ZA VIŠEGODIŠNJE OSIGURANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

NATJEČAJ ZA VIŠEGODIŠNJE OSIGURANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Inkasator d.o.o., Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4, OIB: 51671452481, kao punomoćnik suvlasnika stambenih zgrada na upravljanju, temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i odredbi Ugovora o upravljanju stambenim zgradama, dana 23.veljače 2023.g. raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda…

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Inkasator d.o.o. Karlovac objavljuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi dr. V. Mačeka 14. Ponude se primaju do 28.02.2023. godine do 12 sati bez obzira na način dostave ponude. Prostor se iznajmljuje na rok od 5 godina, a…

SUFINANCIRANJE RADOVA SPOMENIČKE BAŠTINE

SUFINANCIRANJE RADOVA SPOMENIČKE BAŠTINE

Grad Karlovac objavio je javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine u 2023. godini. Zahtjev za dodjelu sredstava mogu podnijeti suvlasnici objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturno dobra ili se nalaze unutar…