REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA 2024. GODINU

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA 2024. GODINU

Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva Grada Karlovca, Inkasator je…

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Otvoren je natječaj za zakup poslovnih prostora. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“ na adresu: Inkasator d.o.o. Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4. Ponude moraju biti dostavljene na adresu iz točke…

INKASATOR KARLOVAC SUDJELOVAO NA KONFERENCIJI POVODOM OTVARANJA HRIO NATJEČAJA

INKASATOR KARLOVAC SUDJELOVAO NA KONFERENCIJI POVODOM OTVARANJA HRIO NATJEČAJA

Inkasator Karlovac danas je sudjelovao na Konferenciji povodom otvaranja HRIO natječaja u organizaciji Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Podsjetimo, prošle godine Inkasator je osvojio nagradu u kategoriji Odnosa sa zajednicom što je rezultat svakodnevnog rada djelatnika Inkasatora i odgovornosti…

Javni Natječaj Za Zakup Poslovnih Prostora

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Otvoren je natječaj za zakup poslovnih prostora. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“ na adresu: Inkasator d.o.o. Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4.  zaključno do 17.05.2024. godine do 12,00 sati, bez obzira…

KAKO SI OLAKŠATI PLAĆANJE RAČUNA?

KAKO SI OLAKŠATI PLAĆANJE RAČUNA?

U prethodnoj rubrici pisali smo o usvajanju navike plaćanja računa kao pozitivne prakse koja nam je prvi korak do samostalnosti i usvajanje obveze i odgovornosti. Sada je vrijeme da predstavimo kojim alatima si možemo olakšati plaćanje računa. Većina poslodavaca svoje…

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Otvoren je natječaj za zakup poslovnih prostora. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“ na adresu: Inkasator d.o.o. Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4. Ponude moraju biti dostavljene  do zaključno 15.03.2024. godine…

KIBERNETIČKA SIGURNOST: TREĆA RADIONICA INKASATORA I KLUBA UMIROVLJENIKA

KIBERNETIČKA SIGURNOST: TREĆA RADIONICA INKASATORA I KLUBA UMIROVLJENIKA

Inkasator d.o.o kroz svoje poslovne ciljeve i strategije ističe važnim faktorom poslovanja odnose sa zajednicom. Poslovnim aktivnostima trudimo se korisnicima naših usluga olakšati usluge plaćanja i dostave računa, pronaći način u slučaju dugovanja te sve one kojima treba pomoć Inkasator…