ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA SE INTENZIVIRALA

Iako je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada odgođen i nema informacija o mogućem terminu objave, energetska obnova zgrada u Karlovcu je u uzlaznom trendu. U prvih 6 mjeseci ove godine ugovoreno je, realizirano, u tijeku realizacije ili…

Andreja Barberić, nova direktorica tvrtke Inkasator

U skladu sa čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 26. Društvenog ugovora o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću, Nadzorni odbor je donio Odluku i proveo Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora tvrtke Inkasator. Na Javni natječaj je…

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA

Nadzorni odbor društva Inkasator d.o.o., 01.07.2021. donio je Odluku o objavi Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora društva Inkasator d.o.o. Prijavu na javni natječaj mogu podnijeti sve poslovno sposobne fizičke osobe, koje ispunjavaju uvjete natječaja. Prijave se dostavljaju do…

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU UREDSKOG MATERIJALA

Pokrenut je postupak jednostavne nabave uredskog materijala procijenjene vrijednosti 170.000,00 kn bez PDV-a. Nabava uredskog materijala podijeljena je na grupe: Tiskarski materijal, Uredska oprema i potrepština, Toneri. Ponude je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih…

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Grad Karlovac, Povjerenstvo za poslovne prostore objavljuje Javni natječaj za zakup poslovnih prostora temeljem članka 7. i 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Glasnik Grada Karlovca br. 10/2019). Pravo na podnošenje ponuda imaju fizičke osobe koje imaju registriran…

Back To Top