Naslovna / Info / O nama

O nama

“Pola stoljeća vjernosti, stvaramo dom budućnosti”

Osnovani smo 1966. godine kao Stambeno komunalno poduzeće Karlovac. Kroz povijest smo mijenjali naziv i strukturu sukladno društveno-političkim promjenama. U današnjem obliku Inkasator posluje od 2008. godine kada su pripojena dva poduzeća: Inkasator d.o.o. i Stambeni fond d.o.o.

MISIJA

Kontinuiranim razvojem te neprekidnom edukacijom djelatnika težimo održivom razvoju poslovanja, poboljšanju kvalitete usluga na korist i zadovoljstvo klijenata te na dobrobit djelatnika. Za naše klijente mi smo pouzdan partner koji primjenjuje najviše standarde poslovanja i koji garantira visoku kvalitetu usluge.

Vizija

Moderna, stabilna i društveno odgovorna organizacija koja je, kvalitetom svojih usluga te profesionalnim pristupom djelatnika, poznata kao vodeća u upravljanju stambenim zgradama i objedinjenoj naplati troškova stanovanja na učinkovit i pouzdan način.

VODEĆI PRINCIPI

Stvaramo dodatnu vrijednost prepoznavanjem novih poslovnih mogućnosti i tržišnih trendova, te razvijanjem ljudskog potencijala. Svoju misiju izvršit ćemo putem neprestanog ulaganja u kvalitetu.

Poslovna iskaznica

INKASATOR d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 4
47 000 Karlovac

Telefon: +385 47 693 380

e-adresa: inkasator@inkasator.hr

mrežna stranica: www.inkasator.hr

Upisano u registar Trgovačkog suda u Karlovcu

MBS: 020011133
OIB: 51671452481
MB: 03455459

Poslovni račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb ( PBZ )
IBAN: HR8923400091100214628

SWIFT: PBZGHR2X

Temeljni kapital: 437.800,00 kn uplaćen u cijelosti.

Organi društva

Skupština društva koju čine svi osnivači Društva. Skupština donosi odluke o financijskim izvještajima, uporabi dobiti ili pokrivanju gubitka poslovanja, zahtjevima za uplatom temeljnog uloga, imenovanju i opozivu članova i tajnika Nadzornog odbora, podijeli i povlačenju temeljnog kapitala, davanju prokure, mjerama ispitivanja nadzora nad vođenjem poslova, visini i načinu obračuna naknade članovima i tajniku Nadzornog odbora te drugim pitanjima određenim Društvenim ugovor.

Članovi:

Damir Mandić, dipl. teol.                    Predsjednik, gradonačelnik Grada Karlovca

Katarina Malenica, mag.oec.             Član, direktorica poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Tomislav Polić, dipl. ing.                    Član, direktor poduzeća Čistoća d.o.o.

 

Nadzorni odbor ima pet članova. Skupština Društva bira četiri člana, a zaposlenici Društva jednog člana. Prema odredbama Društvenog ugovora, Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva, imenuje i opoziva Upravu, raspisuje natječaj za imenovanje uprave, saziva Skupštinu, podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru, donosi Poslovnik o svom radu i drugo.

Članovi:

Juraj Horvat, predsjednik

Ivan Mileusnić, zamjenik predsjednika

Dubravka Vrbetić, član

Marina Skukan, član

Nikola Crnković, član (predstavnik zaposlenika)

Tanja Gojak, tajnica

 

Uprava društva ima jednog člana – direktora. Direktor zastupa i predstavlja Društvo, organizira i rukovodi procesima poslovanja, vodi operativno poslovanje i poslovne knjige, saziva Skupštinu, podnosi Nadzornom odboru i Skupštini financijske izvještaje i izvještaje o stanju Društva, odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa i drugo.

Direktorica društva Od 2021. godine je Andreja Barberić, struč.spec.oec.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Back To Top