Naslovna / Info / O nama

O nama

“Pola stoljeća vjernosti, stvaramo dom budućnosti”

Osnovani smo 1966. godine kao Stambeno komunalno poduzeće Karlovac. Kroz povijest smo mijenjali naziv i strukturu sukladno društveno-političkim promjenama. U današnjem obliku Inkasator posluje od 2008. godine kada su pripojena dva poduzeća: Inkasator d.o.o. i Stambeni fond d.o.o.

MISIJA

Kontinuiranim razvojem te neprekidnom edukacijom djelatnika težimo održivom razvoju poslovanja, poboljšanju kvalitete usluga na korist i zadovoljstvo klijenata te na dobrobit djelatnika. Za naše klijente mi smo pouzdan partner koji primjenjuje najviše standarde poslovanja i koji garantira visoku kvalitetu usluge.

Vizija

Moderna, stabilna i društveno odgovorna organizacija koja je, kvalitetom svojih usluga te profesionalnim pristupom djelatnika, poznata kao vodeća u upravljanju stambenim zgradama i objedinjenoj naplati troškova stanovanja na učinkovit i pouzdan način.

VODEĆI PRINCIPI

Stvaramo dodatnu vrijednost prepoznavanjem novih poslovnih mogućnosti i tržišnih trendova, te razvijanjem ljudskog potencijala. Svoju misiju izvršit ćemo putem neprestanog ulaganja u kvalitetu.

Poslovna iskaznica

INKASATOR d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 4
47 000 Karlovac

Telefon: +385 47 693 380

e-adresa: inkasator@inkasator.hr

mrežna stranica: www.inkasator.hr

Upisano u registar Trgovačkog suda u Karlovcu

MBS: 020011133
OIB: 51671452481
MB: 03455459

Poslovni račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb ( PBZ )
IBAN: HR8923400091100214628

SWIFT: PBZGHR2X

Temeljni kapital: 437.800,00 kn uplaćen u cijelosti.

Organi društva

Skupština društva koju čine svi osnivači Društva. Skupština donosi odluke o financijskim izvještajima, uporabi dobiti ili pokrivanju gubitka poslovanja, zahtjevima za uplatom temeljnog uloga, imenovanju i opozivu članova i tajnika Nadzornog odbora, podijeli i povlačenju temeljnog kapitala, davanju prokure, mjerama ispitivanja nadzora nad vođenjem poslova, visini i načinu obračuna naknade članovima i tajniku Nadzornog odbora te drugim pitanjima određenim Društvenim ugovor.

Članovi:

Damir Mandić, dipl. teol.                    Predsjednik, gradonačelnik Grada Karlovca

Katarina Malenica, mag.oec.             Član, direktorica poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Vlatko Ivka, dipl. ing.                          Član, direktor poduzeća Čistoća d.o.o.

Zdravko Eremić, dipl. oec.                  Član, direktor poduzeća Gradska toplana d.o.o.

 

 

Nadzorni odbor ima pet članova. Skupština Društva bira četiri člana, a zaposlenici Društva jednog člana. Prema odredbama Društvenog ugovora, Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva, imenuje i opoziva Upravu, raspisuje natječaj za imenovanje uprave, saziva Skupštinu, podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru, donosi Poslovnik o svom radu i drugo.

Članovi:

Marinko Pleskina, predsjednik

Nives Matan, zamjenica predsjednika

Dragan Pintar, član

Ivan Mileusnić, član

Vladimir Vinski, član (predstavnik zaposlenika)

Tajnica: Brankica Dejanović

 

Uprava društva ima jednog člana – direktora. Direktor zastupa i predstavlja Društvo, organizira i rukovodi procesima poslovanja, vodi operativno poslovanje i poslovne knjige, saziva Skupštinu, podnosi Nadzornom odboru i Skupštini financijske izvještaje i izvještaje o stanju Društva, odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa i drugo.

Direktorica društva Od 2021. godine je Andreja Barberić, mag. rel. int.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA