Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Otvoren je natječaj za zakup poslovnih prostora.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“ na adresu: Inkasator d.o.o. Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4.  zaključno do 17.05.2024. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude će se otvarati 20.05.2024. godine u 13,00 sati u sali za sastanke tvrtke Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2- soba 5. Otvaranju pisanih ponuda mogu prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli pisane ponude ili njihovi punomoćnici.

Sve obavijesti u vezi ovog natječaja i mogućnosti razgledavanja mogu se dobiti u tvrtki Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, soba br.7, ili na telefon 694-762.

Više o natječaju na linku natječaj 05-2024