Poslovna odgovornost

Sustav upravljanja kvalitetom

Kao pomoć u ostvarenju navedenih opredjeljenja primjenjuje se sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015. Ocjenu uspješnosti rada daju korisnici usluga, pa stoga svako njihovo mišljenje predstavlja osnovu za kontinuirano poboljšanje kvalitete.

Sustav upravljanja kvalitetom uvažava sve zakonske odredbe koje se odnose na opseg djelovanja tvrtke, ugovorne obaveze prema klijentima te interna pravila postupanja u obavljanju tih poslova.

Definiran je kroz dokumentaciju sustava Kvalitete koja se sastoji od:

  • dokumentirane politike kvalitete i definiranih ciljeva kvalitete,
  • poslovnika kvalitete,
  • procedura koje opisuju procese definirane normi ISO 9001:2009 kao i procese rada tvrtke, za koje je procijenjeno da su potrebni radi efikasnog planiranja i provođenja tih procesa,
  • radnih uputa gdje je to potrebno,
  • dokumenata vanjskog porijekla, koji se koriste na kontrolirani način,
  • obveznih i korisnih modula (obrazaca) kako je to propisano dokumentacijom i
  • master liste kontrolirane dokumentacije.

Certifikat ISO 9001:2009 dobiven je 2009. godine, a obnovljen je 2012., 2015. i 2018. Svake godine, između obnove certifikata, provodi se nadzor i tvrtka dobiva nadzornu ocjenu. Sustav upravljanja kvalitetom se kontinuirano nadograđuje i osigurava kvalitetniju organiziranost rada, zadovoljstvo zaposlenika te poslovnih partnera i potrošača.

Dobavljači kao vrijedni poslovni partneri

Dobavljači tvrtke koji obavljaju poslove na nekretninama su poslovni subjekti s kojima je sklopljen ugovor o izvođenju radova koji najčešće uključuju radove sljedećeg obujma: građevinski radovi, vodoinstalacije, elektroinstalacije, limarsko krovopokrivački radovi, soboslikarski i ličilački radovi, stolarski, klesarski i zidarski radovi te radovi na uređenju interijera. Popis ugovornih izvođača radova objavljuje se na web stranici tvrtke na godišnjoj osnovi. Uz navedene dobavljače, tvrtka temeljem natječaja sklapa ugovore s obrtima za održavanje dizala, protupožarnih aparata te servisima za čišćenje.  Obrtnici su prepoznati kao potencijal i vrijedni poslovni partneri. Sklapanjem ugovora s obrtnicima, potrošačima ( vlasnicima i suvlasnicima stanova ) tvrtka osigurava kvalitetu izvršenih radova i pruženih usluga te garanciju, a obrtnicima računovodstvene, tehničke i pravne usluge te redovitu naplatu izvršenih radova.

Ugovaranjem radova, edukacijom stanovništva i korištenjem poticajnih sredstava, ulaganja u višestambene zgrade se povećavaju, a time i mogućnost angažiranja obrta. Suradnjom svih subjekata u investicijskim ciklusima, poslovnim partnerima se otvara prostor širenje poslovanja, a time i otvaranje novih radnih mjesta.

Sigurnost u poslovanju i pravovremenu naplatu potraživanja za isporučene usluge prepoznali su i servisi za čišćenje kojih koriste usluge naše tvrtke. Servisi za čišćenje zapošljavaju najugroženiju skupini nezaposlenih, a to su žene osnovnoškolskog obrazovanja i starije od 45 godina.

Poslovne partnere i kontakte pogledajte ovdje: