Društvena odgovornost

Oblikujemo zajednicu u kojoj radimo i živimo

Tvrtka je 2017. godine dobila nagradu za društveno odgovorno poslovanje u lokalnoj zajednici. Time je obilježena kao prvi i jedini upravitelj u Hrvatskoj s nagradom za DOP. Dobri poslovni rezultati ne smiju biti jedino mjerilo vrednovanja uspješnosti poslovanja. Uspješna tvrtka je ona koja ujednačeno vodi računa o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju. DOP podrazumijeva kada tvrtka iznad strogo zakonom propisanih obaveza, integrira brigu za okoliš i društvo u sustav donošenja odluka. Aktivnosti u lokalnoj zajednici utemeljene su na činjenici da sami oblikujemo zajednicu u kojoj živimo, polazeći od vlastitog ponašanja i djelovanja. One su dobrovoljne i rezultat su volonterskog angažmana i dobrovoljnih aktivnosti, kao i želje svih naših zaposlenika da zajednici damo dodatni doprinos. Odgovornost prema zajednici reflektirala se pozitivno na poslovanje tvrtke.

 

Cilj nam je i u buduće još kvalitetnijim i korisnijim programima nastaviti mijenjati, na bolje, zajednicu u kojoj živimo, potičući toleranciju, međusobno razumijevanje i podižući kvalitetu korištenja slobodnog vremena naših građana, a osobito kvalitetu življenja osoba s invaliditetom i mladih.

Partnerstvom do cilja

Tvrtka je član strukovnih udružena kroz koja nastojimo mijenjati i kritički promišljati pozitivne propise Republike Hrvatske i druge akte te aktivnosti koje direktno ili indirektno utječu na građane i djelatnosti kojima se bavimo. To su: Udruga upravitelja Hrvatske, HGK – Udruženje upravitelja zgradama i Zajednica za društveno odgovorno poslovanje.

Pojedini zaposlenici aktivni su članovi drugih strukovnih udruga i radnih skupina na nacionalnoj i lokalnoj razini, ali u kojima i predstavljaju tvrtku.