JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Otvoren je natječaj za zakup poslovnih prostora.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“ na adresu: Inkasator d.o.o. Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4.

Ponude moraju biti dostavljene  do zaključno 15.03.2024. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude će se otvarati 18.03.2024. godine u 13,00 sati u sali za sastanke tvrtke Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2- soba 5. Otvaranju pisanih ponuda mogu prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli pisane ponude ili njihovi punomoćnici.

  1. Povjerenstvo za poslovni prostor ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i pravo poništiti natječaj u bilo koje vrijeme prije potpisivanja ugovora o zakupu, što se odnosi i na vremensko razdoblje nakon prihvata ponude, bez obrazloženja i bez odgovornosti prema ponuditeljima za bilo kakvu štetu, troškove i sl.
  2. Sve obavijesti u vezi ovog natječaja i mogućnosti razgledavanja mogu se dobiti u tvrtki Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, soba br.7, ili na telefon 694-762.

Više o natječaju na linku Natječaj 03-2024