Naslovna / Pristup informacijama i prijava nepravilnosti

Pristup informacijama i prijava nepravilnosti

Službenica za informiranje

Andreja Barberić, struč.spec.oec.

Savjetnica za odnose s javnošću

Trg hrvatskih branitelja 4

47 000 Karlovac

Tel: +385 47 693 383

e-adresa: ppi@inkasator.hr

 

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravila i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015). Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade

Uvjeti ponovne uporabe informacija

Rješenje o imenovanju službenika za informiranje

Obrasci

Vodič za korisnike prava na pristup informacijama

 

IZVJEŠĆA

Izvješće o pravu na pristup informacijama za Inkasator d.o.o. 2019.

Izvješće o pravu na pristup informacijama za Inkasator d.o.o. 2018.

 

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Kontakt:

Kristina Mihelj

Tel: +385 47 694 776

e-adresa: kristina.mihelj@inkasator.hr

 

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), te Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12) Inkasator d.o.o. imenovao je Kristinu Mihelj, zaposlenicu Inkasator d.o.o., zaduženu za nepravilnosti u Inkasator d.o.o. Osoba zadužena za nepravilnosti zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru te samostalno i u suradnji s direktoricom poduzima radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Back To Top