BARBERIĆ ANDREJA Direktor 693-380 andreja.barberic@inkasator.hr
ANTIĆ LEONARD Referent obrade podataka i distribucije računa 694‑776 distribucija@inkasator.hr
BALDASSI JELA Referent knjigovodstva 694‑766 jelena.baldassi@inkasator.hr
BOSILJEVAC JOSIP Referent održavanja građevina i zaštite na radu 694‑770 josip.bosiljevac@inkasator.hr
BREZETIĆ BARICA Voditelj odjela financijskih poslova 693‑387 financije@inkasator.hr
CRNKOVIĆ NIKOLA Voditelj odjela informatičke podrške i obračuna 694‑764 nikola.crnkovic@inkasator.hr
ČAVRAK ANDREJA Glavni blagajnik 694‑767 andreja@inkasator.hr
DEJANOVIĆ BRANKICA Voditelj odjela pravnih i kadrovskih poslova 694‑762 pravnasluzba@inkasator.hr
DRAGANJAC JOSIP Viši stručni suradnik za strojarstvo 693‑388 josip.draganjac@inkasator.hr
FRANJKOVIĆ TOMISLAV Voditelj odjela tehničkih poslova 694‑773 tomislav.franjkovic@inkasator.hr
FURAČ MATIJA Stručni suradnik za financije i nabavu matija.furac@inkasator.hr
GAĆEŠA TAJANA Referent prisilne naplate 694‑763 tajana.gacesa@inkasator.hr
GALOVIĆ IRENA Administrator 694‑770 irena.galovic@inkasator.hr
GREB ANGELA Referent knjigovodstva 694‑774 angela.greb@inkasator.hr
KORAČ NATALIJA Administrativni tajnik 693‑380 tajnica@inkasator.hr
LAUŠ ZORA Referent knjigovodstva 694‑772 zora.laus@inkasator.hr
LESIĆ KRISTINA Referent obrade podataka i grafičke pripreme 694‑776 kristina.mihelj@inkasator.hr
LUKAČIĆ ANITA Stručni suradnik za financije 694‑771 anita.lukacic@inkasator.hr
LUKE MARICA Stručni financijski referent i likvidator pričuve 694‑769 marica.luke@inkasator.hr
MAGDIĆ JASNA Viši stručni suradnik za financije i kreditiranje 693‑382 jasna.magdic@inkasator.hr
MASTELIĆ STOJISAVLJEVIĆ DRAŽENKA Blagajnik 693‑386 drazenka.mastelic@inkasator.hr
MATAKOVIĆ ŽELJKO Viši referent za strojarstvo 693‑388 zeljko.matakovic@inkasator.hr
MATASIĆ JOSIP Referent održavanja građevina 694‑770 josip.matasic@inkasator.hr
MIKŠA VESNA Referent matične evidencije 694‑779 vesna.miksa@inkasator.hr
MUSS GORDANA Referent reklamacija 412‑098 gordana.muss@inkasator.hr
PAPIĆ DUBRAVKA Referent kontrole dužnika 694‑768 dubravka.papic@inkasator.hr
PERAK BOŽIDAR Referent obrade podataka i distribucije računa 694‑776 obrada@inkasator.hr
PERAK ŽELJKO Viši referent održavanja građevina 694‑770 zeljko.perak@inkasator.hr
POPOVIĆ MARINA Administrator 694‑776 marina.popovic@inkasator.hr
SEVERINSKI KRISTINA Referent matičnih podataka i poslovnih prostora 694‑760 kristina.severinski@inkasator.hr
SKOLAN NATALIJA Referent prisilne naplate 694‑772 natalija.skolan@inkasator.hr
SKUKAN JASMINKA Čistačica
SMOJVER STIPE Blagajnik stipe.smojver@inkasator.hr
ŠNELER ALEKSANDRA Stručni referent za financijsko poslovanje s korisnicima 694‑765 sasa@inkasator.hr
TURKOVIĆ ANNETE Referent prisilne naplate 694‑761 anette.turkovic@inkasator.hr
VINSKI VLADIMIR Referent održavanja građevina i protupožarne zaštite 694‑770 vladimir.vinski@inkasator.hr
VUKOVIĆ NADA Referent prisilne naplate 694‑761 nada.vukovic@inkasator.hr
ZABORSKI VESNA Referent matične evidencije i pričuve stambenih zgrada 694‑779 vesna.zaborski@inkasator.hr
ŽALAC ZORICA Referent prodaje stanova 693‑389 zorica.zalac@inkasator.hr
Back To Top