JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2024. OTVOREN DO 18.04.2024.

Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2024. godinu.  Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2024. godinu je 9.000,00 eura. za financiranje projekata udruga kroz 4 programska područja:

PP 1 – Podrška, promicanje i razvoj sporta planiran je iznos od 5.000, 00 eura,

PP 2 – Zaštita potrošača planiran je iznos od 1.500,00 eura

PP 3 – Podrška osobama s invaliditetom planiran je iznos od 1.500,00 eura

PP 4 – Očuvanje i zaštita okoliša planiran je iznos 1.000,00 eura

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu, soba br. 5, I. kat) na sljedeću adresu:

INKASATOR d.o.o.

Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac

Javni natječaj za financiranje projekata

udruga za 2024.

Programsko područje br. ________

“Ne otvarati ”

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 18. travnja 2024. godine.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga za 2024.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja.

Pravilnik, tekst natječaja, upute za prijavitelje i ostale obrasce možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Upute za prijavitelje na Natječaj 2024