JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI BAŠĆINSKA CESTA 18

Bašćinska cesta 18 prikuplja ponude za izvođenje sanacije kosog krova.

Rok za dostavu ponude je 15. rujan 2021. godine do 12.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU BAŠĆINSKA CESTA 18” i ”NE OTVARAJ’‘.

Ponuda se dostavlja na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnike sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

Sanacija kosog krova – Bašćinska cesta 18

BAŠĆINSKA 18 krov