JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU TOPLINSKE FASADE I IZOLACIJE KOSOG KROVA – NASELJE M. MARULIĆA 4 I 4A

Rok za dostavu ponude je 20. LISTOPAD 2022. godine do 12.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ”PONUDA ZA ZGRADU NASELJE M. MARULIĆA 4 I 4A” i ”NE OTVARAJ” na adresu Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnik sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

Poziv – Naselje M. Marulića 4 i 4A (Izrada toplinske fasade i dodatne izolacije kosog krova)

Troškovnik – Naselje M. Marulića 4, 4A