JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANCIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI T. SMIČIKLASA 25 I 25A

Rok za dostavu ponude je 2. lipanj 2022. godine do 15.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ”PONUDA ZA ZGRADU T. SMIČIKLASA 25 I 25a – RAVNI KROV” i ”NE OTVARAJ” na adresu Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnik sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

Poziv – Sanacija ravnog krova (T. Smičiklasa 25 i 25a)

SMIČIKLASOVA 25 ravni krov novo

SMIČIKLASOVA 25 A ravni krov novo