JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI U ULICI KRALJA ZVONIMIRA 3 I 3A

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU KRALJA ZVONIMIRA 3 I 3A” i ”NE OTVARAJ”.

Ponuda se dostavlja na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.
Detalje javnog poziva i troškovnike sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

K. ZVONIMIRA 3 terasa ostatak

Sanacija kosog krova – Kralja Zvonimira 3 i 3A

Sanacija terasa – Kralja Zvonimira 3 i 3A

ZVONIMIROVA 3 i 3 a kosi krov sa izolacijom