Energetska obnova višestambenih zgrada sredstvima EU fondova

Izmijenjen je OPKK kako bi se osigurala sredstva za svladavanje posljedica  bolesti COVID-19 čime je revidirana alokacija i ciljne vrijednosti za Specifični cilj 4c2 "Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama", odnosno sredstva koja su bila predviđena za Poziv preusmjerena su…

37 ZGRADA PRIPREMA SE ZA NOVI JAVNI POZIV MINISTARSTVA GRADITELJSTVA

Početkom godine Inkasator je započeo sa radionicama za suvlasnike višestambenih zgrada kako bi ih informirali o dobrobitima energetske obnove i mogućnostima sufinanciranja radova, iako je tada natječaj Ministarstva neformalno bio u najavi. Prema novim, službenim najavama, Poziv će biti objavljen…

NAJAVLJENO SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA ZA POČETAK 2020.

  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja najavilo je 11.11.2019., da će početkom I. kvartala 2020. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije,…

Back To Top