15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića 2 u Karlovcu otvoren je do petka 25.03.2022. Detalje Javnog poziva možete pronaći u priloženom pozivu:

Javni poziv na dostavu ponuda Bartola Kašića 2, 14.03.2022.