16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Miroslava Krleže 17 u Karlovcu otvoren je do ponedjeljka 11.04.2022. Detalje Javnog poziva možete pronaći u priloženom pozivu:

Javni poziv za dostavu ponuda M. Krleže 17