14. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Tina Ujevića 4 u Karlovcu otvoren je do petka 18.02.2022. Detalje Javnog poziva možete pronaći u priloženom pozivu:

Javni poziv na dostavu ponuda Tina Ujevića 4, 07.02.2022.

Odluka o poništenju