12. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI CERTIFIKAT I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za prikupljanje ponuda otvoren je do srijede 29.01.2020. do 12:00 sati. Detalje Javnog poziva možete pronaći u prilogu.

Javni poziv na dostavu ponuda Vladimira Nazora 20-20b, 17.01.2020.