Pozivni natječaj: sustavna deratizacija, dezinfekcije i dezinsekcija

U ime i za račun vlasnika/suvlasnika stanova, poslovnih prostora i zajedničkih suvlasnički dijelova zgrada, Inkasator d.o.o. u svojstvu upravitelja višestambenim zgradama, objavljuje Pozivni natječaj za višegodišnje izvođenje radova.  Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti da podnesu ponudu za izvođenje radova na održavanju zajedničkih dijelova i uređaja građevina na području Grada Karlovca kojim upravlja Inkasator d.o.o. Karlovac. Prikupljanje ponuda za izvođenje obveznih radova – sustavne deratizacije i dezinsekcije te dezinfekcije (prema potrebi). Ponude se podnose u pisarnici Naručitelja, Trg hrvatskih branitelja 4, I kat, soba br. 4 (novi tržni centar), ili poštom, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom „ PONUDA ZA DERATIZACIJU I DEZINSEKCIJU – NE OTVARAJ“. Krajnji rok predaje ponuda je 22.09. 2021. godine do 14 sati. Razmatrat će se samo ponude koje pristignu do naznačenog vremena bez obzira na način podnošenja.  O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od odabira objavom odluke na mrežnim stranicama tvrtke www.inkasator.hr . Tekst Javnog poziva, uvjete i dodatne informacije možete preuzeti OVDJE

 

Odluka o odabiru deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije