JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI BANIJA 27

Sanacija ravnog krova; Izrada toplinske fasade

Rok za dostavu ponude je 30. rujan 2021. godine do 14.00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU BANIJA 27” i ”NE OTVARAJ”. Ponuda se dostavlja na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnike sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

BANIJA 27 fasada

BANIJA 27 ravni krovI

zrada toplinske fasade – Banija 27

Sanacija ravnog krova krova – Banija 27