SURADNJOM DO ENERGETSKE OBNOVE: Dva upravitelja jedna zgrada

U  srijedu 30.01.2019. god. održana je radionica za suvlasnike stambene zgrade Grge Tuškana 14 i 14 A. Tema radionice je bila energetska obnova stambene zgrade.

Prvi uvjet za prijavu na prethodni natječaj Ministarstva graditeljstva za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada bio je da zgrada mora biti arhitektonska cjelina. Zgradom na adresi Grge Tuškana 14 i 14 a upravljaju dva upravitelja: Inkasator d.o.o. i K-Index d.o.o. Uspjeh realizaciji projekta energetske obnove u ovakvim situacijama primarno ovisi o  suradnju upravitelja ulaza u zgradi. Predstavnici dvaju upravitelja održali su održali sastanak i odlučili zajedno predstaviti mjere energetske obnove suvlasnicima zgrade kako bi se pripremili za mogući novi natječaj za sufinanciranje mjera energetske obnove.

Suvlasnicima su tijekom radionice predstavljene sufinancirane mjere, uvjeti i potrebna dokumentacija prethodnog natječaja, obzirom novih informacija trenutno nema, ali pretpostavlja se da će kriteriji budućeg natječaja biti isti ili slični u odnosu na prethodni.

Gđa. Fočić direktorica Inkasatora i g. Kisić direktor K-Indexa jedinstvenu su u cilju ove suradnje, a to je povećanje kvalitete života obitelji u zgradi.

“Ovo je pozitivan primjer zajedničke suradnje konkurencije u ovom poslu jer smo u prvi plan stavili interese suvlasnika kako bi ih usmjerili ka najboljem mogućem zajedničkom rješenju”, istaknula je gđa. Fočić.  Da se slaže s mišljenjem potvrdio je g. Kisić: “Naša uloga je služiti suvlasnicima, pomoći da ostvare najbolje rezultate uz što manje sredstava.

Ako se ostvare natječaji, a vjerujemo da hoće, onda će biti značajna financijska ušteda, a velike prednosti za suvlasnike koji će se manifestirati kroz manje troškove, kvalitetnije stanove i kvalitetniju zgradu”.

Podršku suradnji dvaju upravitelja dala je Udruga suvlasnika – stanara grada

Karlovca: “Podržavamo zajedničke aktivnosti upravitelja. Smatramo da je takva suradnja dobra primarno za suvlasnike i suvlasničku zajednicu”, rekao je g. Kristović, predsjednik USSGK.

“Najviše koristi će imati suvlasnici jer ćemo zajedno kao jedan tim, kao jedna tvrtka u ovakvim situacijama ponuditi rješenja, predočiti nedostatka i prednosti svakog projekta, a onda je na suvlasnicima da donesu konačnu odluku koju ćemo mi kao upravitelji poštivati”, zaključila je gđa. Fočić.