SINERGIJOM RAZLIČITIH DIONIKA DO MAKSIMALNIH REZULTATA

Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva Grada Karlovca, Inkasator je proveo Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2022. godinu. Udruge su prijavile 30 projekata kroz tri programska područja:

PP 1 Podrška, promicanje i razvoj sporta za koje je osigurano 65 000 kn,

PP 2 Zaštita potrošača za koje je osigurano 10 000,

PP3 Podrška osobama s invaliditetom za koje je osigurano 25 000.

Nakon provedenog postupka provjere formalnih uvjeta i evaluacije projektnih prijedloga donesene su odluke o sufinanciranju 18 projekata udruga: kroz PP 1 – 9 udruga, kroz PP 2 – jedna udruga i kroz PP 3 – 8 projekata.

„Kroz sufinanciranje projekata udruga civilnog društva želimo omogućiti korisnicima, našim građanima nove sadržaje i edukacije iz različitih područja. Udruge civilnog društva u društvenom životu našega grada imaju veliku ulogu i svakodnevnica su u našem radu. Kroz njih se otvaraju i rješavaju brojna pitanja kojih možda ponekad nismo ni svjesni, a značajna su za napredak, razvoj, prije svega za dostojan i kvalitetan život u našem gradu. Pokazuje to i jedan projekt koji sufinanciramo, a zove se „Poleti moj anđele“. Naime, projekt je ukazao na problem koji uzrokuje udaljavanje čovjeka od prirode. To nije samo floskula. Čovjek je stvoren u prirodi i za suživot s prirodom. Globalizacija i tehnološki razvoj doveli su nas u situaciju da smo se udaljili od prirode, postali smo joj čak i neprijatelj. S druge strane, zatvaranje u prostor, fokusiranost na tehnološke uređaje dovodi do različitih fizičkih i mentalnih ograničenja i bolesti. Osviještenost o ovim problemima, koje dnevno ne primjećujemo, može obogatiti i promijeniti naše živote, na kraju učiniti nas efikasnijima i učinkovitijima u obavljanju dnevnim zadataka i odnosu prema čovjeku. Ovaj projekt fokusiran je na posebnu skupinu djecu i mlade s teškoćama u razvoju te njihove roditelje. Cilj je kroz edukaciju i izlete obučiti djecu, mlade i roditelje kako bi samostalno i sigurno mogli obilaziti lakše planinarske destinacije u Karlovcu i karlovačkoj županiji, potaknuti zdraviji stil života, usaditi naviku odlaženja u prirodu, ukazati na važnost boravka u prirodi, povećati mentalne i tjelesne aktivnosti kroz stjecanje iskustva, refleksivne, autentične, cjelovite i društvene elemente. Planinarstvo kao sport i rekreacija podrazumijeva suživot sa prirodom i okolišem, a to u konačnici dovodi do razumijevanja i stjecanja temeljnih znanja za očuvanje prirode i okoliša za buduće generacije“, rekla je direktorica Barberić prilikom potpisivanja ugovora sa udrugama.

„Svaki volonterski rad je izniman i nema financijsku vrijednost jer volonter odvaja svoje slobodno vrijeme za pomoć drugome. To je poanta poticanja rada udruga. U ovom projektu vidljiva je sinergija različitih aktivnosti i socijalnih elemenata. Time postižemo maksimalne rezultate. U podršci udrugama ujedinjen je gradski sustav jer jedino takvim putem možemo podržati više projekata, a time i širi krug naših građana“, zaključila je Barberić.