INFORMACIJE O IZJAVI O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE TVRTKE ČISTOĆA d.o.o.

Ovih dana korisnici usluga Čistoće d.o.o. Karlovac (više od 22 tisuće fizičkih i pravnih osoba), na kućne adrese će dobiti Izjavu o načinu korištenja javne usluge čiji je sastavni dio Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca.

Napominjemo da su sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom te Odluci o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Karlovca, korisnici razvrstani u dvije kategorije:

– korisnik kućanstvo (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor)

– korisnik koji nije kućanstvo (korisnik koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti).

Izjava sadrži dva stupca: u prvome su navedeni postojeći podaci iz evidencije korisnika, dok je drugi namijenjen navođenju eventualnih promjena koje bi korisnik htio unijeti u odnosu na podatke navedene u prvom stupcu.

Ukoliko korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu u roku od 15 dana od dana zaprimanja iste, primjenjivat će se podatci iz Izjave koje je naveo davatelj usluge.

Uz Izjavu, korisnici će dobiti i upute o popunjavanju te molimo da ih pažljivo pročitaju. U slučaju nejasnoća, korisnici mogu kontaktirati naš Odjel za korisnike za 047/601-494 ili putem e-maila: reklamacije@cistocaka.hr,  radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.