JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI V. MAČEKA 15B

Rok za dostavu ponude je 15. rujan 2021. godine do 12.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU V. MAČEKA 15B” i ”NE OTVARAJ”.

Ponuda se dostavlja na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnike sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

Sanacija ravnog krova – V. Mačeka 15B

Toplinska fasada – V. Mačeka 15B

V. MAČEKA 15 B fasada EPS

V. MAČEKA 15 b krov