JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU INSTALACIJE DIJELA KANALIZACIJE NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI LUŠČIĆ 22A

Rok za dostavu ponude je 29. studeni 2021. godine do 14.00 sati.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU LUŠČIĆ 22A” i ”NE OTVARAJ” na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.
Detalje javnog poziva i troškovnik sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

 

Poziv – Rekonstrukcija instalacije dijela kanalizacije (Luščić 22a)

Troškovnik – Luščić 22a