JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU TOPLINSKE FASADE NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI LUŠČIĆ 41E

Rok za dostavu ponude je 24. studeni 2021. godine do 14.00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU LUŠČIĆ 41E” i ”NE OTVARAJ” na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnik sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

 

LUŠČIĆ 41 E FASADA

Poziv – Izrada toplinske fasade (Luščić 41E)