JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU TOPLINSKE FASADE NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI T. SMIČIKLASA 25 I 25A

Rok za dostavu ponude je 22. studeni 2021. godine do 14.00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU T. SMIČIKLASA 25 I 25A” i ”NE OTVARAJ” na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnik sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

 

Poziv – Izrada toplinske fasade (T. Smičiklasa 25 i 25a)

troskovnik ulica Tadije Smičiklasa 25 i 25a