JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI MAKSIMILIJANA VRHOVCA 17

Rok za dostavu ponude je 19. Studeni 2021. godine do 14.00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU MAKSIMILIJANA VRHOVCA 17” i ”NE OTVARAJ” na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnik sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

 

Javni poziv M. Vrhovca 17 – dizalo

M. Vrhovca 17 – dizalo