JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU TOPLINSKE FASADE NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI M. VRHOVCA 3

Rok za dostavu ponude je 20. listopad 2021. godine do 14.00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU M. VRHOVCA 3” i ”NE OTVARAJ” na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnik sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

 

M. VRHOVCA 3 ostatak toplinske fasade

Poziv – Izrada ostatka toplinske fasade (M. Vrhovca 3)