JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE STANICA ZA PODIZANJE TLAKA VODE

Grad Karlovac objavio je javni natječaj za sufinanciranje nabave i ugradnje podstanica za podizanje tlaka u višestambenim zgradama s 11 ili više etaža. Time će se stvoriti preduvjeti za optimizaciju tlaka u javnom vodoopskrbnom sustavu grada Karlovca. Natječaj je otvoren 30 dana, odnosno do 25. lipnja, a nakon toga u roku od 30 dana sklopit će se ugovori. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu je 16. studeni. Pravo prijave na natječaj imaju zgrade koje se javljaju putem svojih predstavnika stanara ili upravitelja i s minimalno 50 posto potpisa suvlasnika zgrade, te pravilno ispunjenoj natječajnoj dokumentaciji. U proračunu grada Karlovca za ovaj javni natječaj osigurano je 250 tisuća kuna. Sve zgrade koje ispune uvjete bit će sufinancirane, a iznos sufinanciranja ovisi o broju zgrada koje će biti prijavljene. Maksimalni iznos sufinanciranja može biti 50 posto vrijednosti nabave i ugradnje podstanica. Tvrtka Vodovod i kanalizacija provodi i druge mjere za smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu grada Karlovca temeljem EU direktive o vodi za ljudsku potrošnju, a na inicijativu Hrvatskih voda i uz njihovo sufinanciranje te temeljem koncepcijskog rješenja koje je 2018. izradila tvrtka Hidroing iz Osijeka.
– Sljedeća aktivnost je smanjivanje tlaka u sustavu sa 6 na 4,5 bara, čime će se smanjiti broj kvarova. Da bi se tlak smanjio bitan preduvjet je izgraditi stanice za podizanje tlaka u visokim zgradama. Takvih zgrada ima 23 na području grada Karlovca. Stanice su dio interne instalacije zgrada, one su nekad i postojale, ali godinama nisu održavane te sada nisu u funkciji i treba ih obnoviti, kazala je direktorica Vodovoda i kanalizacije Katarina Malenica. Osim spomenutog Vodovod i kanalizacija ulazi u novu investiciju otklanjanje kvarova u DMA zonama. Radi se o oko 40 kvarova na području Gaze, Banije, Novog Centra, Zvijezde i Rakovca za što će se utrošiti 366 tisuća kuna i tako smanjiti gubici vode u sustavu.

Prijave se primaju do 25.06.2020. do 12:00 sati u pisarnici Grada Karlovca bez obzira na način dostave. Tekst natječaja u cijelosti možete pročitati  na poveznici: Javni natječaj, a ovdje Pravilnik.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Odjel tehničkih poslova na broj telefona: 693-388, 694-773 ili vašeg referenta na zgradi.