POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU UREDSKOG MATERIJALA

Pokrenut je postupak jednostavne nabave uredskog materijala procijenjene vrijednosti 157.000,00 kn bez PDV-a. Nabava uredskog materijala podijeljena je na grupe:

  1. Tiskarski materijal,
  2. Uredska oprema i potrepština,
  3. Toneri.

Ponude je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, 47 000 Karlovac. Na omotnici naznačiti: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU “Uredskog materijala po grupama nabave-broj grupe nabave”, ev.br. 03/2020 JN, te obavezno upisati naziv i adresu ponuditelja. Rok za dostavu ponuda je utorak 09.06.2020. do 12 sati.

Detalje Poziva i dokumentaciju možete preuzeti OVDJE