JAVNI POZIV ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Grad Karlovac, Povjerenstvo za poslovne prostore objavljuje Javni poziv za zakup poslovnih prostora. U zakup se nudi 7 poslovnih prostora za djelatnosti: prijevoz i skladištenje, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, trgovinu na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom “PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ”, a adresu: Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac. Rok za dostavu ponuda, bez obzira na način dostave je  do 22.05.2020. do 12 sati. Sve detalje poziva možete pronaći na Javni natječaj za zakup poslovnih prostora. Dodatne informacije o ovom Javnom natječaju možete dobiti pozivom na broj 047/694-760.