JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2022. godinu. Ovim natječajem predviđeno je ukupno 100.000,00 kn za financiranje projekata udruga kroz 3 programska područja:

PP 1 – Podrška, promicanje i razvoj sporta u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn,

PP 2 – Zaštita potrošača u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn i

PP 3 – Podrška osobama s invaliditetom u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima uz ostalu natječajnu dokumentaciju, preporučeno poštom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu, soba br. 5, I. kat) na sljedeću adresu:

INKASATOR d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac
Javni natječaj za financiranje projekata
udruga za 2022.
Programsko područje br. ________
“Ne otvarati ”

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 09.05.2022. godine. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga za 2022. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: tajana.gacesa@inkasator.hr U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. Pravilnik, tekst natječaja, upute za prijavitelje i ostale obrasce možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Upute za-prijavitelje