REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva Grada Karlovca, Inkasator je proveo Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2019. godinu. Odluke o raspodjeli financijskih sredstava po provedenom Javnom natječaju za tri poglavlja možete pogledati na niže navedenim poveznicama.

Odluka PP 1 – Podrška i promicanje sporta

Odluka PP 2 – Zaštita potrošača

Odluka PP 3 – Podrška osobama s invaliditetom

Izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli financijskih sredstava po provedenom natječaju 20.05.2019.

Temeljem Odluke o raspodjeli sredstava Financijskog plana Inkasator d.o.o. Karlovac za 2019. g. po Javnom natječaju za financiranje projekata udruga za 2019. g. – Prioritetno područje 3 – Podrška osobama s invaliditetom donesene dana 08.04.2019. g., Ur. broj: 02-4707/19, odobreno je korištenje sredstava udruzi EMMA CENTAR – Udruga za promicanje zdravog načina života za projekt M.i.M.i. Nakon zaprimljenog dopisa udruge EMMA CENTAR kojim odustaju od sufinanciranja projekta, a u skladu s pravilima Natječaja sredstva su dodijeljena sljedećem najbolje rangiranom projektu. Detalje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke možete pogledati u prilogu: Odluka o izmjeni i dopuni odluke PP 3 – Podrška osobama s invaliditetom