REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA 2022. GODINU

Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva Grada Karlovca, Inkasator je proveo Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2022. godinu. Odluke o raspodjeli financijskih sredstava po provedenom Javnom natječaju za tri poglavlja možete naći u prilogu.

Odluka o financiranju PP1- Podrška , promicanje i razvoj sporta

Odluka o financiranju PP2-Zaštita potrošača

Odluka o financiranju PP3- Podrška osobama s invaliditetom