POZIV ZA SKLAPANJA UGOVORA ZA IZVOĐENJE RADOVA U 2018.

Sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti mogu podnijeti ponudu za izvođenje radova na održavanju zajedničkih dijelova i uređaja građevina na području grada Karlovca kojim upravlja Inkasator d.o.o. Karlovac.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe  obavezne su Cjenik s prilozima i drugu dokumentaciju za natječaj s uputama preuzeti u prostoru Inkasatora d.o.o. na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, I kat, soba 2 u vremenu od 8,00 do 11,00 sati radnim danom tvrtke Inkasator d.o.o. Ponude se podnose u pisarnici Naručitelja, Trg hrvatskih branitelja 4, I kat, soba br. 5 (zgrada MV – CENTAR), ili poštom, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom

„PONUDA ZA OBAVLJANJE RADOVA NA ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADE – NE OTVARAJ“. Krajnji rok predaje ponuda je 26.02. 2018. godine do 14 sati. Razmatrat će se samo ponude koje pristignu do naznačenog vremena bez obzira na način podnošenja. Sve detalje Poziva zainteresirani mogu pronaći OVDJE.

 

foto credit: freepik