NATJEČAJ ZA VIŠEGODIŠNJE OSIGURANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA OTVOREN DO 01.03.2018.

Inkasator d.o.o., Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4, OIB: 51671452481, temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i odredbi Ugovora o upravljanju stambenim zgradama, dana 15.veljače 2018.g. raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za višegodišnje osiguranje građevinskih objekata na upravljanju kod društva Inkasator d.o.o. Predmet osiguranja su građevinski objekti na upravljanju društva Inkasator d.o.o. (stanovi, poslovni prostori, garaže), te svi njihovi zajednički dijelovi i uređaji, a koji se osiguravaju na novu vrijednosti osim kotlovnica i toplinskih podstanica koje se osiguravaju na stvarnu vrijednost. Dokumentaciju s detaljima ponude zainteresirani mogu preuzeti u periodu od objave ovog natječaja najkasnije do 01.03.2018. na adresi Trg hrvatskih branitelja 4, 47 000 Karlovac, svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati soba broj 5.

Sve ponude moraju biti dostavljene naručitelju najkasnije 01.03.2018.g. do 14,00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja i naziv i adresa ponuditelja. Na omotnici mora biti oznaka “PONUDA ZA USLUGE OSIGURANJA – NE OTVARATI”.

Ponuda se dostavlja na adresu: INKASATOR d.o.o. Trg hrvatskih branitelja 4, 47 000 Karlovac

Osoba naručitelja za kontakt: Andreja Barberić, Trg hrvatskih branitelja 4, 47 000 Karlovac, tel: 047/693-383, fax: 047/412-158, mail: andreja.barberic@inkasator.hr

Otvaranje pristiglih ponuda održati će se 05.03.2018.g. u 11,00 sati u prostorijama naručitelja na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, soba 5. Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Cjeloviti tekst natječaja možete pronaći OVDJE.

 

foto: freepik