OD 01.07.2023. SVE REKLAMACIJE DO BLAGAJNE

Radi reorganizacije poslovnih procesa uslijed odlaska radnika u mirovinu spajamo reklamacije koje se trenutno nalaze na dvije lokacije: Trg hrvatskih branitelja 2 (stara zgrada) i Trg hrvatskih branitelja 4 (u prostoru blagajne). Obje lokacije se zatvaraju. Potrošači će sve zahtjeve, upite, promjene podataka, prijepise računa i ostale informacije moći dobiti u sobi broj 1, Trg hrvatskih branitelja 4 (nova zgrada), ulaz do blagajne. Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na mail: reklamacije@inkasator.hr ili na broj telefona 047 693 380