OBAVIJEST POTROŠAČIMA O PRIJENOSU PLATNE USLUGE IZRAVNO TEREĆENJE NA NOVU PLATNU USLUGU

Nastavno na „Obavijest o prijenosu postojeće platne usluge Izravno terećenje, na novu platnu uslugu SEPA izravno terećenje“, Suglasnost/Ugovor koju/i ste dali/potpisali za postojeću platnu uslugu „Izravno terećenje“, s datumom 03.06.2019. prenijet će se na novu platnu uslugu „SEPA izravno terećenje“.

Kao i u dosadašnjoj praksi primatelj plaćanja, a u ovom slučaju Inkasator d.o.o, inicirat će platne transakcije sukladno financijskim obvezama za pružene usluge prema njihovom dospijeću i prema novom dodijeljenom jedinstvenom identifikatoru Suglasnosti, odnosno novoj SEPA shemi izravnog terećenja.

Ako Vi kao korisnik platne usluge Izravno terećenje ne želite pristati na gore navedene promjene i prijenos platne usluge na uslugu SEPA Izravno terećenje istu možete, bez ikakve financijske naknade, otkazati prije 03.06.2019.

Ističemo, da se potpisivanjem Suglasnosti koju ste kao platitelj dali primatelju plaćanja osigurava automatizam daljnjeg kontinuiranog izvršavanja postojećih izravnih terećenja.

Sve informacije, kao i zahtjev za promjenu ili otkaz Vaše Suglasnosti možete zatražiti izravno na reklamacijama u poslovnim prostorijama tvrtke Inkasator d.o.o, Trg hrvatskih branitelja 4, dok se za dodatne informacije o platnoj usluzi SEPA izravno terećenje možete informirati e-poštom na adresu inkasator@inkasator.hr ili na broj telefona: ++385 (0) 47  693 380.