NAJAVLJENO SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA ZA POČETAK 2020.

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja najavilo je 11.11.2019., da će početkom I. kvartala 2020. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u višestambenim zgradama. Svrha ovog poziva je smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Projektne prijedloge moći će prijaviti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika. 

Informacije o objavi poziva svi zainteresirani mogu pratiti na našim mrežnim stranicama ili na mrežnim stranicama Strukturnih fondova: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/energetska-obnova-visestambenih-zgrada/