JAVNI POZIV ZA IZVOĐENJE RADOVA: TRAJNO OTVOREN

Uprava Društva u ime i za račun vlasnika stanova, poslovnih prostora i zajedničkih suvlasničkih dijelova zgrada koje su na upravljanju kod ovog Društva objavljuje Javni poziv za sklapanje ugovora za izvođenje radova na neodređeno vrijeme. Javni poziv je trajno otvoren što znači da sve zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu podnijeti ponudu u bilo koje vrijeme. Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti mogu podnijeti ponudu za izvođenje radova na održavanju zajednički dijelova i uređaja građevina na području grada Karlovca u kategoriji: Hitni popravci i Ostali radovi.  Detalje poziva, radovi u kategorijama, potrebnu dokumentaciju i način podnošenja ponude možete pronaći na poveznici:  Javni poziv za izvođenje radova 2021.- trajno otvoren