JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA

Nadzorni odbor društva Inkasator d.o.o., 01.07.2021. donio je Odluku o objavi Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora društva Inkasator d.o.o. Prijavu na javni natječaj mogu podnijeti sve poslovno sposobne fizičke osobe, koje ispunjavaju uvjete natječaja. Prijave se dostavljaju do 20.07.2021. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave, na adresu Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac s napomenom „Prijava na javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.  Detalje natječaja, potrebnu dokumentaciju za prijavu i uvjete možete pronaći na poveznici: Javni natječaj za imenovanje direktora Društva