JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA SANACIJU TERASE NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI I. ZAJCA 8

Rok za dostavu ponude je 18. listopad 2021. godine do 14.00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU I. ZAJCA 8” i ”NE OTVARAJ” na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnik sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

 

I. ZAJCA 8 terasa

Poziv – Sanacija terase (I. Zajca 8)