JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU TOPLINSKE FASADE NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI I. MEŠTROVIĆA 2

Rok za dostavu ponude je 18. listopad 2021. godine do 14.00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU I. MEŠTROVIĆA 2” i ”NE OTVARAJ” na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnik sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

 

I. MEŠTROVIĆA 2 fasada novo

Poziv – Izrada toplinske fasade (I. Meštrovića 2)