Javni poziv servisima za čišćenje otvoren do 15.01.2019.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za poslove čišćenja da podnesu ponudu za obavljanje poslova naplate usluge čišćenja putem objedinjene naplate troškova stanovanja.

Usluga naplate podrazumijeva redovni mjesečni obračun, dostavu računa krajnjem korisniku, naplatu, raspodjelu sredstava i postupak prisilne naplate.

Ponude se prikupljaju  do 15. siječnja 2019. godine do 12,00 sati, u zatvorenim omotnicama, na adresu Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, sa naznakom „Za javni poziv- ne otvaraj“ .

Sa odabranim ponuđačima Ugovor o poslovnoj suradnji sklapa se u roku 8 dana od dana odabira.

Otvaranje ponuda bit će 15. siječnja 2019. godine u 12,15 sati u prostorijama Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 2, soba 5 (stara zgrada).

Detalje javnog poziva pronađite OVDJE