Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Grad Karlovac, Povjerenstvo za poslovne prostore objavljuje Javni natječaj za zakup poslovnih prostora temeljem članka 7. i 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Glasnik Grada Karlovca br. 10/2019). Pravo na podnošenje ponuda imaju fizičke osobe koje imaju registriran obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravne osobe. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“ na adresu: Inkasator d.o.o. Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4. Ponude moraju stići na adresu do zaključno 04.06.2021. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude će se otvarati 07.06.2021. godine u 13,00 sati u sali za sastanke tvrtke Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2. Otvaranju pisanih ponuda mogu prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli pisane ponude ili njihovi punomoćnici. Povjerenstvo za poslovni prostor ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i pravo poništiti natječaj u bilo koje vrijeme prije potpisivanja ugovora o zakupu, što se odnosi i na vremensko razdoblje nakon prihvata ponude, bez obrazloženja i bez odgovornosti prema ponuditeljima za bilo kakvu štetu, troškove i sl. Sve obavijesti u vezi ovog natječaja mogu se dobiti u tvrtki Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, soba br.13, ili na telefon 694-760.

Detalje Natječaja i popis poslovnih prostora koji su predmet Natječaja možete pronaći na poveznici: Natječaj za poslovne prostore

Back To Top