JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Grad Karlovac, Povjerenstvo za poslovni prostor temeljem članka 7. Odluke u upravljanju poslovnim prostorom (Glasnik Grada Karlovca br. 04/03 i 02/12) raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnih prostora. U natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe, osim udruga građana, registrirane za obavljanje djelatnosti predviđenih za pojedini poslovni prostor. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“ na adresu: Inkasator d.o.o. Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4, 47 000 Karlovac. Ponude moraju stići na adresu  do zaključno 11.07.2019. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave, a otvaranje će biti 15.07.2019. godine u 13,00 sati tvrtki Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2 (stara zgrada tržnice). Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Sve dodatne informacije u vezi ovog natječaja mogu se dobiti u tvrtki Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, soba br.13, ili na telefon 694-760.

Cjeloviti tekst Javnog natječaja možete preuzeti na niže navedenoj poveznici:

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora, 27.06.2019.