INFO O ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA UZ SUFINANCIRANJE IZ NPOO

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je u novom Newsletteru informacije o postupku sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada. „Nakon zaprimanja i registracije projektnih prijedloga u sustavu započinje postupak procjene istih u odnosu na kriterije definirane Pozivom na dodjelu bespovratnih sredstava ˝Energetska obnova višestambenih zgrada˝ odnosno provode se provjere svake prijave te se za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima donosi odluka o financiranju i sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Dakle, za zaprimljene i registrirane projektne prijedloge potrebno je provesti postupak dodjele, odnosno još uvijek niti jedan nije odobren za sufinanciranje. Unošenje projektnih prijedloga putem sustava je prijaviteljima bilo omogućeno od 25. travnja 2022. godine, dok je dostava (podnošenje) projektnih prijedloga započela 17. svibnja 2022. godine u 9:00 sati, te je obustava nastupila u 9:15 sat. Objavljeni poziv je „hibrid“, dakle ne radi se o pozivu u kojem se sredstva dodjeljuju ovisno o datumu i vremenu zaprimanja nego o pozivu u kojem se projektni prijedlozi zaprimaju do trenutka kada iznos prijava dosegne 200% alokacije, a najkasnije do 1. kolovoza 2022. godine. Zatvaranje ovakve vrste poziva je moguće i unutar nekoliko dana, a i u 2-3 mjeseca, sve ovisno o dinamici pristizanja prijava“, prenosimo iz Newslettera. Nakon zaprimljenih prijava započeo je postupak vrednovanja: „Ovaj poziv će se provesti na način da se prvo napravi ocjena kvalitete prijava i formira rang lista s obzirom na ostvaren broj bodova. Najveći broj bodova donose uštede energije, što je i cilj energetske obnove. Sredstva će se dodjeljivati projektima s najvećim uštedama energije. Dakle, rang lista se ne formira po redoslijedu zaprimanja, nego po kvaliteti projektnih prijedloga. Na ovaj način je omogućeno da projektni prijedlog koji je zaprimljen npr. pod rednim brojem 200. bude prvi na rang listi jer ima najveći broj bodova i udovoljio je ostalim kriterijima Poziva, a može se dogoditi i da projektni prijedlog koji je zaprimljen pod rednim brojem 1. zbog premalog broja bodova ne bude odabran za sufinanciranje. Dakle, sredstva još uvijek nisu podijeljena. Obzirom na vrstu, kompleksnost i broj očekivanih projektnih prijedloga te zahtjevnost i složenost postupka dodjele, postupak dodjele traje do najviše tri mjeseca za pojedini projektni prijedlog uz mogućnost produljenja do najviše 120 dana. Rok za pripremu i potpisivanje Ugovora je 30 kalendarskih dana od dana donošenja Odluke o financiranju“. Sve detaljnije informacije možete pronaći u Newsletteru Ministarstva na mrežnim stranicama: Newsletter (gov.hr), strana broj 6.