CORONA 2020 MJERE: Čuvanje radnih mjesta i mjere plaćanja poreza

MJERE PLAĆANJA POREZA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

Poduzetnici, ako vam posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti možete Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti (u daljnjem tekstu Zahtjev).
Zahtjev je dostupan na Internet stranici Porezne uprave, a moguće ga je podnijeti Poreznoj upravi:
1. putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne. Pozivamo također i ostale porezne obveznike na korištenje usluga ePorezna jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).

Ukoliko niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su slijedeće opcije u ovim posebnim uvjetima:
2. putem web forme Pišite nam – birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti i priložiti obrazac. Napominjemo da ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatiti će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu
3. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.
– na dan podnošenja Zahtjeva, morate biti uredan porezni obveznik što znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze
– u Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza što ćete učiniti na način da ćete ili napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ćete opisati i obrazložiti u bitnome zašto očekujete pad prometa u narednih tri mjeseca
– u slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat će vas nadležni službenik Porezne uprave
– Porezna uprava obavijestiti će Vas mailom ili na drugi primjereni način o osnovanosti Vašeg zahtjeva
– ukoliko Vam je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje podnosite ili zaduženja koja Vam stvaramo na Vašim porezno-knjigovodstvenim karticama odgoditi će se za 3 mjeseca
– za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev
– prihvatom Zahtjeva, ostaje Vaša obveza da sve porezne prijave podnosite u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu
– pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2 mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03
– pravo na odgodu PDV imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Porezna uprava će Vas po potrebi, po dospijeću PDV za 3 mjesec te naredne mjesece, kontaktirati radi utvrđenja je li PDV po izdanim računima plaćen
– ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu obvezu, moći ćete podnijeti zahtjev za obročnu otplatu
– o svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještava će Vas putem posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19
– Porezna uprava omogućiti će svim urednim poreznim obveznicima da na jednostavan način, podnošenjem jednog Zahtjeva ostvare pravo na odgodu dospjelih poreznih obveza​.

Zahtjev i dodatne informacije možete preuzeti na mrežnoj stranici Porezne upraveMjere plaćanja poreza   

POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Hrvatska gospodarska komora na svojim je mrežnim stranicama objavila informacije o potporama za očuvanje radnih mjesta. Na stranici možete pronaći informacije: tko može ostvariti pravo na potporu, koji je cilj potpore i koliko traje, način financiranja, koje su obveze tvrtki koje koriste potporu, kako ostvariti potporu, kako i kome predati zahtjev te sve potrebne prateće dokumente. Sve dodatne informacije i dokumente preuzmite na mrežnoj stranici: Mjere za očuvanje radnih mjesta