CORONA 2020 MJERE: Grad Karlovac donio mjere ublažavanja posljedica izazvanih epidemijom

Gradsko vijeće je na svojoj 33. sjednici održanoj 24.03.2020. donijelo Odluku o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom konoravirusom na području grada Karlovca.

Mjere ublažavanja posljedica izazvanih epidemijom:

1. NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Uvodi se privremena obustava plaćanja naknade za korištenje javnih površina gospodarskim
subjektima, za razdoblje korištenja od 01.03.-30.06.2020. godine po rješenjima / ugovorima.

2. ZAKUPNINA ZA POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA KARLOVCA I PODZAKUPNINA ZA ZEMLJIŠTE
Uvodi se privremena obustava plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada
Karlovca i podzakupnine za zemljište za postavljene kućice na tržnici za razdoblje od 01.04.-
30.06.2020. godine.

3. KOMUNALNA NAKNADA
Uvodi se privremena obustava plaćanja komunalne naknade za ožujak 2020.godine za sve poslovne
prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti osim
a) banaka,
b) osiguravajućih društava,
c) telekomunikacijskih poslovnih subjekata,
d) subjekata za priređivanje igara na sreću i djelatnosti kockanja i klađenja
e) trgovina na malo (prodavaonica) prehrambenim i higijenskim proizvodima
f) tržnice i ribarnice
g) ljekarne
h) prodavaonice za prodaju i izdavanje veterinarsko -medicinskih proizvoda
i) poljoprivrednih ljekarni
j) benzinskih postaja
k) trgovine na malo u kioscima
l) pekarnice
m) prodavaonice hrane za životinje
n) trgovina na malo građevinskim materijalom
o) logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda
Uvodi se privremena odgoda plaćanja računa za komunalnu naknadu za mjesec travanj 2020. godine
svim obveznicima plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti za 30 dana u odnosu na datum dospijeća računa.

4. SPOMENIČKA RENTA
Naplata spomeničke rente za 2020. godinu, koja se utvrđuje rješenjem Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo Grada Karlovca, a koja je prihod proračuna Grada Karlovca i proračuna Republike
Hrvatske, provodit će se sukladno Odluci Ministarstva kulture.

5. DJEČJI VRTIĆ
Uvodi se privremena obustava plaćanja participacije roditelja odnosno skrbnika u cijeni boravka djece u
dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Karlovac od 16.03.2020. do ponovne mogućnosti korištenja
usluga dječjih vrtića

6. PRODUŽENI BORAVAK OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA KARLOVCA
Uvodi se privremena obustava plaćanja participacije roditelja odnosno skrbnika za korištenje usluga
produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Karlovac od 16.03.2020. do ponovne
mogućnosti korištenja usluga produženog boravaka u osnovnim školama.

7. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI
Grad Karlovac će subvencionirati kamate na kredite za tekuću likvidnost u poslovnim bankama, u visini
50% kamate na rok od 3 godine, temeljem zahtjeva mikro i malih gospodarskih subjekata te fizičkih
osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost (obrtnika), a po ugovorima o kreditu koji će biti zaključeni
do 30.06.2020.godine

8. POSTUPCI PRISILNE NAPLATE                                                                                                         Grad Karlovac, tvrtke i ustanove u vlasništvu Grada za vrijeme trajanja ovih mjera neće provoditi postupke prisilne naplate za svoja potraživanja, protiv pravnih i fizičkih osoba.

9. UKINUTA NAPLATA PARKIRANJA                                                                                                    Grad Karlovac privremeno je obustavio naplatu parkiranja na području grada Karlovca od ponedjeljka 23. ožujka 2020. Ova odluka odnosi se na sve poslovne subjekte koji vrše naplatu parkiranja na području grada Karlovca. Iz ove odluke izuzeto je postupanje prometnog redarstva Grada Karlovca i pauk službe tvrtke Mladost d.o.o. s obzirom da oni nastavljaju i dalje provoditi nadzor prometa u mirovanju. Apeliramo na građane da se ne grupiraju prilikom prijevoza kako ne bi ostvarivali socijalni kontakt i time spriječili mogući prijenos zaraze.

Budimo odgovorni, čuvajmo sebe i druge.